Astral [GLEIC]

 

Astral (łac.), świat astralny. Okultyzm uznaje zasadniczo istnienie trzech światów: świata duchowego, świata astralnego i świata fizycznego. Dla świata astralnego substancją jest uczucie, żądza. Astral wyraża się kształtami i barwami; znajduje się w ruchu nieustannym. Pełen jest różnych istot, po części świadomych, po części nieświadomych. Ciała astralne ludzi i zwierząt tworzą się z zespolenia cząstek astralu (zob. Astrosom). 

Świat astralny w kabalistyce oznaczany jest symbolem oo. Eliphas Levi nazywa świat astralny „wielkim wężem”.

 

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 9–10.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic