Astral ["Hejnał"]

 

Astral, (łac.) świat astralny. Okultyzm uznaje istnienie zasadniczo trzech światów: świata duchowego, świata astralnego i świata fizycznego. Przedstawicielem świata astralnego jest energja lub siła. Astral jest materją eteryczną, posiadającą także własności materji zwykłej. Znajduje się w ruchu kolistym i jest zależny od siły odśrodkowej i dośrodkowej. Pełen jest różnych ciał, po części świadomych, po części zaś nieświadomych. Ciała astralne tworzą się z zespolenia cząstek astralu.

Pierwiastkami w człowieku, będącemi odpowiednikami świata astralnego są: rozum, uczucie i pragnienie. Ciało astralne człowieka kieruje organicznem  życiem jego ciała fizycznego, może oddalić się znacznie od ciała fizycznego w czasie snu a nawet czasem świadomie. Myśl człowieka wprawia w ruch jego ciało astralne. Świat astralny w kabalistyce oznaczany jest symbolem oo (lemniskata MR). Eliphas Levy, jeden z największych mistyków francuskich i znawców magji w XIX w. nazywa świat astralny "wielkim wężem".

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 1, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, E. Levy