Aspekty [GLEIC]

 

Aspekty (łac. od słowa „aspicere" – spoglądać), pozycje i długości ką­towe, pod jakiemi oświetlają się w horoskopie planety. Najważniejsze aspekty: konjunkcja (0°), sekstyl (60°), kwadrat (90°), trygon (120°) i opozycja (180°).

 

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 9.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic