Antropomorfizm [GLEIC]

 

Antropomorfizm (gr.), przedstawianie Boga lub bóstw w postaci ludz­kiej lub z właściwościami ludzkiemi; podobnież przypisywanie zwie­rzętom ludzkich myśli i uczuć.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 8.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic