Antropoflux [GLEIC]

 

Antropoflux (gr. łac.), fluid promieniujący z naszego ciała, nazwany tak przez prof. Müllera z Zurychu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 8.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic