Antropocentryzm [GLEIC]

 

Antropocentryzm (gr. łac.), pogląd, uznający człowieka za główny cel, dla którego istnieje wszechświat.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 8.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic