Altruizm [GLEIC]

 

Altruizm (łac., od słowa „alter” — drugi). Przymiot człowieka, będący przeciwieństwem egoizmu. Czynności lub przedsięwzięcia, podej­mowane dla dobra drugich bez oglądania się na własny interes lub korzyść.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 7.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic