Amnezja [GLEIC]

 

Amnezja (gr.), zapomnienie o doznanych we śnie wrażeniach lub suggestjach (w śnie hipnotycznym, w transie medialnym).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 7.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic