"W obronie samoistnego poznania i życia: przyczynki do konsolidacji sił przyrodzonych jednostki i narodu"

 

W obronie samoistnego poznania i życia: przyczynki do konsolidacji sił przyrodzonych jednostki i narodu, Lucjan Marian Freytag, wydawca: L. M. Freytag, Drukarnia Artystyczna, Warszawa 1937, 63 ss.

Książka dotyczy świadomości narodowej Polaków w kontekście etyki chrześcijańskiej, antropologii filozoficznej i teorii poznania. Spis treści: Rozdział 1: Jak uzdrowić siebie samego, czyli psychofizyczne podstawy autoterapii, Rozdział 2: Działalność dwóch naszych głównych odłamów politycznych z punktu widzenia konsolidacji narodowej, Rozdział 3: Rola religii w rozwoju światopoglądu jednostki i kultury narodowej, Zakończenie.

 

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1937, W obronie samoistnego poznania i życia: przyczynki do konsolidacji sił przyrodzonych jednostki i narodu, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: antropologia filozoficzna, etyka chrześcijańska, świadomość narodowa – Polska 1918–1939, teoria poznania