"Lux in tenebris"

 

Lux in tenebris, Lucjan Marian Freytag, Wydawca: Rozwój, Warszawa 1923.

Książka prezentuje historię narodu żydowskiego i jego relację do idei chrześcijaństwa. Freitag omawia kwestie związane z etyką społeczną, wiarą, stosunkiem Polaków do Żydów i Żydów do kwestii polskości.

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1923, Lux in tenebris, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: chrześcijaństwo a Żydzi, etyka społeczna, wiara, Żydzi–Polska