"Lux in tenebris lucet" *w budowie*

 

Lux in tenebris lucet (Sienkiewicz Henryk, Pisma, t. 20, nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1894, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).