“Biuletyn Teozoficzny”

 

„Biuletyn Teozoficzny”, właściwa nazwa "Biuletyn Miesięczny Polskiego Towarzystwa Teozoficznego", periodyk wydawany w latach trzydziestych, wzmiankowany w kontekście polskiej teozofii. Dzięki współpracy badaczy polskiego ezoteryzmu udało się dotrzeć do zeszytu nr 2 z lutego 1938 roku, oznaczonego jako rocznik III. Wydawcą biuletynu było Polskie Towarzystwo Teozoficzne z siedzibą przy ul. Kruczej 23/11 w Warszawie, redaktorem - Ewelina Karasiówna. Na razie nie ustalono ile numerów biuletynu udało się wydać polskim teozofom.

Monika Rzeczycka


"Biuletyn Miesięczny Polskiego Towarzystwa Teozoficznego", z. 2, R. III, luty 1938,
strona tytułowa, zbiory prywatne

 

 

Literatura: E. Karasiówna, 1928/1929, HPTT, AN PAN i PAU, K III-180, j.a. 18; Trzcińska I., Świerzowska A., Szymeczek J., 2019, Z dziejów polskiej teozofii, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939, t. 1: teozofia i antropozofia,  pod red. M. Rzeczyckiej, I. Trzcińskiej, Gdańsk 2019;  "Biuletyn Miesięczny Polskiego Towarzystwa Teozoficznego", z. 2, R. III, luty 1938, zbiory prywatne.

 

Słowa kluczowe: Ewelina Karasiówna, Polskie Towarzystwo Teozoficzne, czasopisma teozofoczne, czasopisma ezoteryczne