Bloch Buchholz Janina (Joanna)

 

Janina (Joanna) Bloch Buchholz (Buchholc), (zm. 26 lipca 1969 we Wrocławiu), urzędniczka, antropozofka, należała do niezależnego Warszawskiego Koła „Słowacki” prowadzonego przez Wigę Siedlecką. Kartę podpisaną przez Rudolfa Steinera, otrzymała w 1924 r. W październiku 1926 r. wraz z Heleną Dobrzyńską, Antoniną Przeradzką, Marią Przyborowską i Sofią Rychter utworzyły grupę roboczą i poprosiły o dołączenie jej do innych polskich grup w ramach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, któremu przewodniczyła Luna Drexler.  Grupa zyskała nazwę Warszawskiego Koła PTA. W maju 1927 r. Buchholz otrzymała „kartę niebieską” z nr 2 (klasa I) Wolnej Wszechnicy Wiedzy Duchowej. W dokumentach PTA w Archiwum Goetheanum przy jej nazwisku widnieją dwa adresy: Warszawa, Krucza 22m.5 i Warszawa, Leszno 94 m. 1.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło „Słowacki”, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA