Biometr [GLEIC]

 

Biometr (gr), przyrząd stwierdzający istnienie emanacyj ciał żywych, wynaleziony przez dra Baraduca i Joire‘a, a polegający na wychyteniach lekkiej wskazówki, umieszczonej na osi pionowej.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 13.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic