"Biblja a gwiazdy: sto pytań, stawionych biblistom, oraz sto odpowiedzi dla ludzi umiejących myśleć własną głową"

 Biblja a gwiazdy: sto pytań, stawionych biblistom, oraz sto odpowiedzi dla ludzi umiejących myśleć własną głową (z 82-ma wizerunkami), publikacja religioznawcy i astrologa Andrzeja Niemojewskiego, wydana w Warszawie w 1924 r., nakładem rodziny autora, skł. gł. w Instytutcie Wydawniczym Bibljoteka Polska, Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego Bibljoteka Polska w Bydgoszczy, ss. 121, wersja elektroniczna: http://bcdl.pl.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Niemojewski A., 1924, Biblja a gwiazdy: sto pytań, stawionych biblistom, oraz sto odpowiedzi dla ludzi umiejących myśleć własną głową (z 82-ma wizerunkami), Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Andrzej Niemojewski