Bibljoteka “Lotosu”

 

Bibljoteka Lotosu”, seria wydawnicza czasopisma „​Lotos”, licząca 16 sygnowanych tomów z lat 1936–1939. Seria obejmowała dzieła poświęcone różnym aspektom ezoteryzmu, napisane w większości przez polskich autorów związanych z „Lotosem”. Czasopismo prowadziło aktywną reklamę tych wydań – najczęściej na ostatnich stronach, podając aktualne ceny i sposób zamówienia. W skład serii weszły następujące publikacje:1. Kazimierz Chodkiewicz, Ewolucja ludzkości. Zarys antropogenezy okultystycznej, Bibljoteka „Lotosu” nr 1, Kraków 1936, ss. 236;

2. J. A. S. (Józef Świtkowski)Droga w światy nadzmysłowe (Radża-Joga nowoczesna), Bibljoteka „Lotosu” nr 2, Kraków 1936 (wydanie drugie), ss. 136;

3. Alojzy Krzysztof Gleic, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, Kraków 1936, ss. 88;

4. J. H. GłógZioła lecznicze. Botanika okultystyczna, astrologja herbalna, medycyna hermetyczna, Bibljoteka „Lotosu” nr 4, Kraków 1936, ss. 64;

5. Józef Świtkowski, Magnetyzm żywotny (mesmeryzm) i jego własności lecznicze, Bibljoteka „Lotosu” nr 5, Kraków 1936, ss. 114;

6. Józef Świtkowski, Kwiaty lotosu i kundalini a gruczoły dokrewne. Studjum krytyczne, Bibljoteka „Lotosu” nr 6, Kraków 1937, ss. 40;

7. Jerzy Garuda [właśc. Maria Florkowa], Pod powierzchnią życia: powieść, z przedmową Józefa Świtkowskiego, Bibljoteka „Lotosu” nr 7, Kraków 1937, ss. 232;

8. Juljan OchorowiczO sugestji myślowej z przedmową Karola Richeta, przeł. Janina Dembowska-Duninowa, przedmowę do polskiego wydania napisał Józef Świtkowski, Bibljoteka „Lotosu” nr 8, Kraków 1937, drukarnia Pawła Mitręgi w Cieszynie, ss. 199;

9. Wiera I. Kryżanowskaja (Rochester), Prawodawcy: powieść okultystyczna, t. 3, z ros. przeł. B[łażej] Włodarz, przedmowę do wydania polskiego napisał K[azimierz] Chodkiewicz, Bibljoteka „Lotosu” nr 9, Wisła 1937, drukarnia Pawła Mitręgi w Cieszynie, ss. 143;

10. Kazimierz Chodkiewicz, Świadomość księżycowa. Studium ezoteryczne o istocie i symbolice snów, Bibljoteka „Lotosu” nr 10, Wisła 1938, drukarnia Pawła Mitręgi w Cieszynie, ss. 53;

11. Marja Florkowa, Tajemnice szlachetnych kamieni, przedmowę napisała Tomira Zori, Bibljoteka „Lotosu” nr 11, Wisła 1938, drukarnia Pawła Mitręgi w Cieszynie, ss. 148;

12. Jan Herbert, Wielcy myśliciele Indyj współczesnych, z wyd. fr. przeł. Helena Witkowska, przedmowę do wydania polskiego napisał Wiktor Loga [właśc. Stanisław Bochnig], Bibljoteka „Lotosu” nr 12, Wisła 1938, drukarnia Pawła Mitręgi w Cieszynie, ss. 23;

13. Stefan Górka, Przewroty w poglądach na wszechświat. Trzy wykłady w Towarzystwie Metapsychicznem w Krakowie, [prawdopodobnie Bibljoteka „Lotosu” nr 13], Wisła 1938, ss. 32;

14. Józef Świtkowski, Okultyzm i magja w świetle parapsychologji, Bibljoteka „Lotosu” nr 14, Lwów–Wisła 1939, drukarnia Pawła Mitręgi w Cieszynie, ss. 431;

15. Kazimierz Chodkiewicz, Michał Nostradamus. Jego życie, dzieła i przepowiednie, Bibljoteka „Lotosu” nr 15, Lwów–Wisła 1939, drukarnia Pawła Mitręgi w Cieszynie, ss. 52;

16. Wiera Kryżanowskaja (Rochester), Faraon Mernefta. Historyczna powieść okultystyczna, z pierwszego wyd. ros. (1907) przeł. Janina Kreczyńska, przedmowę do wydania polskiego napisał Kazimierz Chodkiewicz, Bibljoteka „Lotosu” nr 16, Kraków–Wisła [1939], drukarnia Pawła Mitręgi w Cieszynie, ss. 392;

17. Kazimierz Korbicki, O ziemskiej misji człowieka, Bibljoteka „Lotosu” nr 17, Kraków–Wisła 1939, drukarnia Pawła Mitręgi w Cieszynie, ss. 37.

 

Urszula Patocka-Sigłowy, Monika Rzeczycka

 

Literatura: Chodkiewicz K., 1936, Ewolucja ludzkości. Zarys antropogenezy okultystycznej, Kraków; Chodkiewicz K., 1938, Świadomość księżycowa. Studium ezoteryczne o istocie i symbolice snów, Wisła; Chodkiewicz K., 1939, Michał Nostradamus. Jego życie, dzieła i przepowiednie, Lwów–Wisła; Florkowa M., 1938, Tajemnice szlachetnych kamieni, przedmowę napisała Tomira Zori, Wisła; Garuda J., 1937, Pod powierzchnią życia: powieść, z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków; Gleic A. K., 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków; Głóg J. H., 1936, Zioła lecznicze. Botanika okultystyczna, astrologja herbalna, medycyna hermetyczna, Kraków; Górka S., 1938, Przewroty w poglądach na wszechświat. Trzy wykłady w Towarzystwie Metapsychicznem w Krakowie, Wisła; Herbert J., 1938, Wielcy myśliciele Indyj współczesnych, z wyd. fr. przeł. Helena Witkowska, przedmowę do wydania polskiego napisał Wiktor Loga [właśc. Stanisław Bochnig], Wisła; J. A. S. (Józef Świtkowski), 1936, Droga w światy nadzmysłowe (Radża-Joga nowoczesna), Kraków; Korbicki K., 1939, O ziemskiej misji człowieka, Kraków–Wisła; Kryżanowskaja (Rochester) W. I., 1937, Prawodawcy: powieść okultystyczna, t. 3, z ros. przeł. B[łażej] Włodarz, przedmowę do wydania polskiego napisał K[azimierz] Chodkiewicz, Wisła; Kryżanowskaja (Rochester) W., [1939], Faraon Mernefta. Historyczna powieść okultystyczna, z pierwszego wyd. ros. (1907) przeł. Janina Kreczyńska, przedmowę do wydania polskiego napisał Kazimierz Chodkiewicz, Kraków–Wisła; Ochorowicz J., 1937, O sugestji myślowej z przedmową Karola Richeta, przeł. Janina Dembowska-Duninowa, przedmowę do polskiego wydania napisał Józef Świtkowski, Kraków; Świtkowski J., 1936, Magnetyzm żywotny (mesmeryzm) i jego własności lecznicze, Kraków; Świtkowski J., 1937, Kwiaty lotosu i kundalini a gruczoły dokrewne. Studjum krytyczne, Kraków; Świtkowski J., 1939, Okultyzm i magja w świetle parapsychologji, Lwów–Wisła.

 

Słowa kluczowe: Kazimierz Chodzkiewicz, Józef Świtkowski