Bibliotekarz

 

Bibliotekarz, urzędnik loży sprawujący pieczę nad księgozbiorem; w wielkiej loży jego odpowiednikiem jest wielki bibliotekarz.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob.[w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie