Tatarówna Stefania *w budowie*

 

Stefania Tatarówna, (ur. 27.08.1880, zm.), doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarka, poetka. Od 1921 r. członkini Związku Zawodowego Literatów Polskich, nauczycielka, antropozofka, należała do Krakowskiego Koła „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego prowadzonego przez Henryka Kunzeka. Kartę członkowską nr 56 otrzymała 1.01.1924 r. W dokumentach Poskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Podgórze, Warneńczyka 3. Z PTA wystąpiła w 1931 r.  

Publikacje Stefani Tatarówny: w budowie.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego,  Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA