Tarwid Stanisław

 

Stanisław Tarwid, sekretarz Polskiego Towarzystwa Metapsychicznego w Warszawie od 1927 r. (Grosicki 1927: 69). Mógł być tożsamy z Stanisławem Tarwidem urodzonym w 1889 r. i zmarłym prawdopodobnie w Anglii w 1982 r. Jego siostra Helena zawarła związek małżeński z Feliksem Okołowiczem, a druga siostra – Waleria – z Alfredem Okołowiczem, być może spokrewnionymi z Norbertem Okołowiczem.

Możliwe też, że to on był od 1924 r. wiceprezesem Handlowo-Przemysłowych Zakładów Zbożowych „Michałów”, którymi zarządzał – wspólnie z Józefem Ulatowskim i Władysławem Jachnerem („Obwieszczenia Publiczne” 1924: 19). Z nimi też założył w 1925 r. spółkę „Towrol” wprowadzoną do rejestru handlowego 30.04.1925 r. („Obwieszczenia Publiczne” 1925: 1). Spółka ta jednak po pięciu miesiącach została postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały walnego zgromadzenia wspólników podjętej 9.12.1925 r. („Obwieszczenia Publiczne” 1927: 15).

Anna Mikołejko

 

Literatura: Grosicki B., 1927, Polskie Towarzystwo Metapsychiczne w Warszawie, „Zagadnienia Metapsychiczne”, nr 13/16, s. 69, „Obwieszczenia Publiczne”, dod. do „Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości”, 1924, nr 71, s. 19; „Obwieszczenia Publiczne”, dod. do „Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości”. 1925, nr 59 A, s. 1; „Obwieszczenia Publiczne”, dod. do „Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości”, 1927, nr 22A, s. 15; Myheritage.pl, https://tiny.pl/tc17w ; Geni.com, https://www.geni.com/people/Stanislaw-Tarwid/6000000023513199496.

Słowa kluczowe: Polskie Towarzystwo Metapsychiczne w Warszawie, Norbert Okołowicz