Tattwa [GLEIC]

 

Tattwa (sans.), pięć rodzajów drgań przyrody półmaterjalnej, będącej zasadą Wszelkich zjawisk; odpowiada im pięć „żywiołów”: eter, ogień, powietrze, woda, ziemia. Każda tattwa drga przez 24 minut.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 79.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic