Szturm de Sztrem Witold

 

Witold Szturm de Sztrem, (1888–1933), prawnik, działacz PPS-Frakcja Rewolucyjna, PPS-Opozycja i KPRP, agent wywiadu polskiego w ZSRR, działał w strukturach wywiadowczych rosyjskich, współpracując z wywiadami francuskim i niemieckim; oskarżony o współpracę z wywiadem polskim, uciekł z Moskwy i zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w okolicach Wiednia (według jednej z wersji został pojmany, uprowadzony do Moskwy i tam rozstrzelany). Od 1931 r. należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 170 otrzymał 10.05.19316 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adnotacja o zamieszkaniu w Warszawie bez dokładnego adresu. Prawdopodobnie przez jakiś czas Szturm de Sztrem mieszkał na ul. Śniadeckich 22 (taki adres pojawia się przy jego nazwisku na liście zagubionych paszportów w „Dzienniku Urzędowym Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę” z 9 kwietnia 1925 r.). W liście do Marii Przyborowskiej, sekretarz generalnej Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, z 11.01.1934 r. Zarząd Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego zwraca się z prośbą o informację na temat Witolda Szturm de Sztrema po jego zaginięciu w listopadzie.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: Brzeski R., 2015, Rzeź Polaków – rozkaz Jeżowa, cz. 10, http://niepoprawni.pl/blog/rafal-brzeski/rzez-polakow-rozkaz-jezowa-cz10; Kochański A., 2008, O faszystowsko-powstańczej, szpiegowskiej, dywersyjnej, defetystycznej i terrorystycznej działalności wywiadu polskiego w ZSRR, „Polityka i społeczeństwo”, nr 5, 201–219, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Polityka_i_Spoleczenstwo/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2008-t-n5/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2008-t-n5-s201-219/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2008-t-n5-s201-219.pdf; książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach), Ogłoszenia. Zagubione paszporty, 1925, „Dziennik Urzędowym Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę”, nr 26 (1047), 9.04, https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/381617/PDF/NDIGCZAS018887_1925_66639132_68192775.pdf.

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA