Szturm de Sztrem Jadwiga

 

Jadwiga Szturm de Sztrem, żona Witolda Szturm de Sztrema, członka Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego; antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 169 otrzymała 10.05.1931 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje informacja o miejscu zamieszkania: Warszawa, bez dokładnego adresu.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA