Stawińska Halina

 

Halina Stawińska, antropozofka, należała do Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 154 otrzymała w 1929 r. W dokumentach PTA w Goetheanum Archiv przy jej nazwisku widnieje adres: Ratka Tartak k. Suwałk (od 1930).

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło Warszawskie Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA.