Sławińska Halina

 

Halina Sławińska, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, a także Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Kartę członkowską nr 154 otrzymała 14.11.1929 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adnotacja, że została skreślona z listy członków bez dokładnej daty.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, PTA