Skwara Zbigniew

 

Zbigniew Skwara, antropozof, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 204 otrzymał w 1937 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 8m12 i Katowicka 11.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA