Meyer Karolina

 

Karolina Meyer (Mayer), antropozofka, należała do niezależnego niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 10 otrzymała 01.01.1924 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Wiejska 15.

 

Kinga Okroj

 

Litetura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty polskich grup antropozoficznych, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA.