Meyer Jean [GLEIC]

 

Meyer Jean, ur. w 1885 r. w Riken (Szwajcarja), um. w 1931 r. w Paryżu, kupiec i przemysłowiec, założyciel Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego w Paryżu. Swój znaczny majątek poświęcił na cele badań naukowych zjawisk parapsychicznych i parafizycznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic