Annienkowa Olga

 

Olga Annienkowa (Ольга Николаевна Анненкова), (18841949), jedna z pierwszych rosyjskich uczennic Rudolfa Steinera, pisarka, tłumaczka, antropozofka, pełniła rolę gwaranta (poręczycielki), tj. miała prawo przyjmować nowych członków Towarzystwa Antropozoficznego bez konsultacji z Rudolfem Steinerem.

Była słuchaczką wykładów Steinera od 1906 r. W 1910 r. wstąpiła do Sekcji Niemieckiej Towarzystwa Teozoficznego (SN TT), której od 1902 r. przewodniczył Steiner. W 1913 r. wraz z grupą jego zwolenników Annienkowa wystąpiła z TT, stając się jedną z najgorliwszych animatorek i organizatorek struktur antropozoficznych w Rosji. Od 1913 lub 1914 r. do 1916 r. brała udział w budowie Goetheanum w Dornach w charakterze wolontariuszki. Pracowała przy rzeźbiarskiej obróbce drewnianych kapiteli i architrawów, m. in. razem z Amalią Luną Drexler  przyszłą przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Po powrocie do Rosji w 1916 r. aktywnie działała na rzecz popularyzowania: antropozofii: wykładała, tłumaczyła prace Steinera. W 1931 r. została aresztowana wraz z 26 innymi  rosyjskimi antropozofami (tzw. „sprawa 27 antropozofów”) i skazana pod zarzutem działalności kontrrewolucyjnej na wysiedlenie na prowincję rosyjską, gdzie spędziła trzy lata.  

W dokumentach polskiego ezoteryka Mieczysława Geniusza zachowała się korespondencja z Annienkową z 1910 r. w języku francuskim potwierdzająca ich znajomość. Wśród prac malarskich Luny Drexler znajduje się tzw. Portret Rosjanki, który jest prawdopodobnie portretem Olgi Annienkowej. 

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: list Olgi Annienkowej do Mieczysława Geniusza z listopada 1910 r., [w:] Korespondencja M. Geniusza w Bibliotece m. Stołecznego Warszawy, akc. 2511; Андрей Белый и антропософия. Материал к биографии [интимный], публ. Дж. Мальмстад, «Минувшее: Исторический альманах», Paris 1988, вып. 6, s. 337–450 [cz.1], Paris 1989, вып. 8, s. 409–472, [cz. 2], Paris 1990, вып. 9, s. 409–488 [cz. 3]; strona internetowa „Библиотека духовной науки” [http://bdn-steiner.ru/] oraz materiały związane z Olgą Annienkową z prywatnego archiwum Ludwiga A. Nowikowa w Moskwie, dzięki uprzejmości żony zmarłego archiwisty.

 

Słowa kluczowe: rosyjska antropozofia, polska antropozofia, Mieczysław Geniusz, Luna Drexler, Goetheanum, kontakty międzynarodowe