Animizm [GLEIC]

 

Animizm (łac.), pogląd metapsychiczny, uznający jedynie duszę ludzi żyjących, a naogół odrzucający wpływ łudzi zmarłych na objawy medjalne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 8.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic