Jaworska Janina

 

Janina Jaworska, h. Sas, (ur. 06.09.1899 – zm.?), antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 146 otrzymała 20.12.1929 r. Od 1910 r. zamężna z N. Tokarskim (być może to właśnie on pojawia się w spisie antropozofów polskich pod nazwiskiem Tokarczyk).

 

Diana Oboleńska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); www.sejm-wielki.pl/b/sw.55182.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie