Jaw ["Hejnał"]

 

Jaw, Jawa, jest to stan czuwania, odznaczający się mniej lub więcej napiętą uwagą, w przeciwstawieniu do snu lub marzenia sennego. Sen lub marzenie senne odznacza się brakiem kontaktu z otoczeniem, natomiast stan czuwania nacechowany jest gotowością do oddziaływania na bodźce świata zewnętrznego.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 9, s. 285.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słownik wiedzy duchowej