Giżycki Władysław

 

Władysław Giżycki, antropozof, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Kartę członkowską nr 102 otrzymał 20.10.1927 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje informacja, iż mieszka w Warszawie, brak dokładnych danych adresowych.

                   

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA