Fedorowicz Witold

 

Witold Fedorowicz, antropozof, należał do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”). Kartę członkowską nr 67 otrzymał 15.02.1925 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku brak danych adresowych. Odnotowano, że wystąpił z organizacji w 1925 r. 

 

Katarzyna Arciszewska

                   

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA