Fechner G. Th. [GLEIC]

 

Fechner G. Th., sławny profesor uniwersytetu lipskiego w pierwszej połowie XIX wieku, wybitny badacz przyrody i przeciwnik spiry­tyzmu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 26.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic