“Fejleton Spirytystyczny”

 

„Fejleton Spirytystyczny”, dodatek do miesięcznika „Światło Zagrobowe”, Lwów 1869–1870. „Fejleton spirytystyczny” ukazywał się we Lwowie, jako stały dodatek „Światła Zagrobowego”, od października 1869 r. (nr 4 i następne). Zgodnie z zapowiedzią, wydawca starał się, głównie za pośrednictwem tekstów o charakterze beletrystycznym, „zapoznać czytelników z rodzajem prac większych, jakie drogą mediumiczną uzyskane być mogą” („Światło Zagrobowe” 1869: 49). Pierwszych osiem numerów tego dodatku zawierało jednak wyłącznie drukowaną w odcinkach powieść Książęcy żart. Miał ją zza grobu podyktować Kajetan Węgierski. Wydawcą i redaktorem dodatku był Karol Gromadziński, współwydawcą pierwszych numerów – Horacy Letronne.

                                                                                                                      Anna Mikołejko

Literatura: „Światło Zagrobowe”, 1869, nr 4, s. 49, nlb.

 

Słowa kluczowe: „Światło Zagrobowe”, Karol Gromadziński, Horacy Letronne