Dymkowska Eugenia

 

Eugenia Dymkowska, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”), Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie (prawdopodobnie), Kartę członkowską otrzymała 01.01.1924 r. Nie odnotowano numeru karty członkowskiej. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 8, Instytut Pedagogiczny, a także dodatkowo: Zgierz, Seminarium Państwowe oraz adnotacja, że wystąpiła z organizacji.

                                                                                                                                                       

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, PTA