Dworcak (Dworczak) Zygmunt

 

Zygmunt Dworcak (Dworczak), antropozof, należał do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie, wcześniej do Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego (AAG) z siedzibą w Dornach. Kartę członkowską nr 22 otrzymał 01.01.1924 r. Nie odnotowano numeru karty członkowskiej. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku nie odnotowano adresu. 

               

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, Krakowskie Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA