Dworakowski Stanisław

 

Stanisław Dworakowski, (ur. 01.01.1900, zm. 01.01.1980), inżynier, antropozof, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 101 (I) otrzymał 01.11.1927 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku nie odnotowano adresu. Wspomina o nim Maria Przyborowska w korespondencji z Zarządem Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego w Dornach w kontekście uzyskania pozwolenia na uczestnictwo Dworakowskiego w kursach rolnictwa biodynamicznego. Przyborowska podkreśla, że Dworakowski od lat prowadzi w Polsce kursy wstępne i grupę filozofii wolności, zna prace Rudolfa Steinera oraz posiada przygotowanie przyrodnicze.

               

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, rolnictwo biodynamiczne, filozofia wolności