Brodacki Stanisław Antoni

 


Stanisław Antoni Brodacki;
źródło:
http://www.tele.pw.edu.pl/~mj/Genealog/
_BrodackiStanislaw.jpg
(dostęp 1.05.2017)

Stanisław Antoni Brodacki, (ur. 8.09.1937 – zm. 15.10.1939 w wyniku ran odniesionych w walkach w obronie Warszawy jako żołnierz Batalionu Ochotniczego Obrony Warszawy). Prawnik, antropozof, w 1937 r. wstąpił do Warszawskiego Koła im. Rudolfa Steinera Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, którym kierowała Maria Przyborowska. 15.04.1937 r. otrzymał kartę członkowską nr 200 wraz z żoną Marią Brodacką i jej bratem Bogdanem Jaxa-Rożen. W dokumentach PTA w Archiwum Goetheanum przy jego nazwisku widnieje adres: Warszawa, Narbutta 53 m 5. Pochowany na Wojskowych Powązkach. 

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Goetheanum Archiv, sygnatura: A.06.002.004; dokumenty Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Goetheanum Archiv, sygnatura: A.02.008.001; list Marii Przyborowskiej z 11.04.1937 do sekretariatu TA w Dornach w sprawie wydania trzech kart dla nowych członków Stanisława Brodackiego, Marii Jaxa-Brodackiej, Bogdana Jaxa: A.02.008.001; list z sekretariatu TA w Dornach o wysłaniu do Warszawy kart członkowskich nr 200, 201, 202  (Stanisław Brodacki, Maria Jaxa-Brodacka, Bogdan Jaxa) z 15.04.1937; Radio Kraków, 16 luty 2017, http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/rozpoczal-sie-proces-o-zniew... (1.05.2017).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło im. Rudolfa Steinera, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA