Berliner Berta (Bertha)

 

Berta (Bertha) Berliner, antropozofka, należała do Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Kartę członkowską nr 131 otrzymała 04.06.1929 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Wilcza 8/6. Tłumaczyła z języka niemieckiego wykłady Rudolfa Steinera, które omawiano podczas pracy w kole. W 1930 i 1931 r. otrzymała zaproszenie do Dornach w Szwajcarii na kursy (ogólny i przyrodoznawczy) organizowane przez Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), Polskie Towarzystwo Antropozoficzne