Bernard (Biernat) z Krakowa [GLEIC]

 

Bernard (Biernat) z Krakowa, „Wyzwolonych nauk Mistrz y Philosophiey Doktor”, astrolog magistratu krakowskiego, wydawał kalen­darze astrologiczne w języku polskim i niemieckim, drukowane we Wrocławiu. Umarł w r. 1613.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 12.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic