Besant Annie [GLEIC]

 

Besant Annie, dr., z domu Wood, znana działaczka społeczna Anglji, na­stępnie na polu teozofji i w walce o autonomję Indyj. Urodziła się w r. 1847 w Londynie w rodzinie napoły irlandzkiej. Posiadała umysł niesłychanie ruchliwy i wszechstronny oraz silną wolę, wyszkoloną trudnościami życia rodzinnego i ciężką walką o byt. W r. 1889 spo­tyka się z H. P. Bławatską, zostaje entuzjastycznym członkiem Towa­rzystwa Teozoficznego, a z biegiem lat jego przewódczynią i długo­letnią prezeską. Jej przedewszystkiem zawdzięcza Tow. Teozoficzne spopularyzowanie zasad teozofji, zawartych w „Doktrynie Tajemnej” Bławatskiej oraz w księgach świętych różnych religij. Obok C. W. Leadbeatera była najbardziej uzdolnionym badaczem w dziedzinie me­todycznie stosowanego jasnowidzenia, którego używała m. i. do ba­dań nad chemją oraz nad zamierzchłą przeszłością świata. Zasady teozofji realizowała praktycznie w swojem życiu. Niezmordowana organizatorka, mówczyni i autorka licznych dziel z zakresu teozofji. Bibljografja jej dziel zawiera ni mniej ni więcej jak 326 pozycyj. Zmarła w r. 1933 w siedzibie kwatery głównej Tow. Teozoficznego w Madras w Indjach.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 12–13.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic