Apte Paulina

 

Paulina Apte, antropozofka, należała  do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie, prowadzonego przez Wigę Siedlecką. Kartę członkowską PTA nr 138 otrzymała w grudniu 1929 r.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie