Arcanum [GLEIC]

 

Arcanum, arkan (łac.), tajemnica konieczna celem poznania określonej grupy rzeczy, praw lub zasad. Arcanum można wypowiedzieć, zapi­sać w zwyczajnym języku lub symbolicznie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 8.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic