Aporty [CHŁOPICKI]

 

Aporty. Zjawianie się, spadanie, przynoszenie przez niewidzialnych działaczy przedmiotów, znajdujących się w pewnej odległości, (nieraz bardzo znacznej), od miejsca seansu.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 89.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm