"Pieśń nad Pieśniami: (próba wytłomaczenia)" *w budowie*

 

Pieśń nad Pieśniami (próba wytłomaczenia), Paul Sédir, z 2 wyd. fr. przeł. Józef Jankowski, Warszawa 1921, Drukarnia Synów St. Niemiry, ss. 46.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).