"List do papieży o naglącej potrzebie obecnej spełnienia religji" *w budowie*

 

List do papieży o naglącej potrzebie obecnej spełnienia religji (wyciąg z tomu II Reformy wiedzy ludzkiej: wydanie ku uczczeniu 150-tej rocznicy urodzin i 75-tej zgonu Hoene-Wrońskiego), Józef Maria Hoene-Wroński, przeł. z fr. Józef Jankowski, Prace Instytutu Mesjanicznego im. Hoene-Wrońskiego, Warszawa 1928, Wydawnictwo M. Arcta, Drukarnia Zakładów Wydawniczych M. Arct, ss. (VII) 159.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).

.