Lisicyna Tatiana

 

Tatiana Lisicyna, antropozofka, należała do grupy rosyjskiej Aleksandra Pozzo przy Warszawskim Kole Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 159 otrzymała 27.02.1930 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Podwale 11.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach). 

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, grupa rosyjska Aleksandra Pozzo przy Warszawskim Kole Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA