“Świt: wiedza tajemna: miesięcznik okultystyczno-literacki”

 

„Świt. Wiedza tajemna. Miesięcznik okultystyczno-literacki”, pismo ukazywało się w latach 1926–1937. Jego redaktorem był Chaim Szyller-Szkolnik. Redakcja mieściła się w Warszawie (Piękna 25, Nowowiejska 32, Żórawia 47, Żulińskiego 9). Druk powierzono warszawskim drukarniom „Siła”, a następnie – „Społeczna”. W piśmie publikowano artykuły z dziedziny wiedzy tajemnej, grafologii, hiromancji, fizjognomiki, frenologii, hipnotyzmu i spirytyzmu autorstwa m. in. Maurycego Badiora (publikacje pod pseudonimem M. B.), Mikołaja Breszko-Breszkowskiego, Heleny Hertzbergowej (publikacje pod pseudonimem Helena Rawicz), Piotra Krasnowa, Tadeusza Kutza, Janiny Maszewskiej-Knappe, Eugenii Palej, Prospera Szmurło, Chaima Szyllera-Szkolnika (publikacje również pod pseudonimem Sz-r. Sz-k.), Stanisława Wotowskiego, Bolesława Wójcickiego. Miesięcznik zamieszczał krótkie powieści, nowele, wiersze – wśród autorów poezji znaleźli się m. in. Wiktor Bożydar, Zofia Cieszkowska, Zygmunt Greülich, Helena Hertzbergowa (wiersze publikowane pod własnym nazwiskiem lub pseudonimem Helena Rawicz), Jerzy Lewinson, Ignacy Rudnicki, Wiesław Strzałkowski. Część tekstów publikowana była w działach Z dziedziny okultyzmu, nauki i wynalazków, Kronika, Dział astrologiczny, Rzeczy ciekawe, Kalendarzyk historyczny.

Redakcja zachęcała również do czytania innych pism. W „Świcie” znalazły się reklamy np. „Zagadnień Metapsychicznych”, „Warszawianki”, „Expressu Humorystycznego”, „Kuriera Humoru”.

 

 

Urszula Patocka-Sigłowy

 

Literatura: „Świt. Wiedza tajemna. Miesięcznik okultystyczno-literacki”, 1926–1937, numery czasopisma dostępne są w zasobach Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej: http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/296124.

 

Słowa kluczowe: Chaim Szyller-Szkolnik, wiedza tajemna, spirytyzm, hipnotyzm