Fierich Edward

 

Edward Fierich, (1817–1896), urodzony w Samborze, był prawnikiem i uczestnikiem pierwszego zaprotokółowanego polskiego eksperymentu sprawdzającego możliwość samoistnego ruchu stołu pod wpływem dłoni złączonych na blacie małymi palcami.

Fierich uczył się i studiował we Lwowie. W 1839 r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Lwowskim i podjął praktykę w Prokuratorii Skarbu. Nie zrezygnował jednak z dalszego kształcenia – w 1845 r. otrzymał stopień doktora praw na Uniwersytecie Lwowskim. Po kilku latach pracy w administracji państwowej uzyskał w 1850 r. nominację na profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14 kwietnia 1853 r. Fierich, który rok wcześniej objął funkcję dziekana Wydziału Prawa, wraz ze Stefanem Kuczyńskim (1811–1887) i Emilianem Czyrniańskim (1824–1888), wziął udział w pierwszym zaprotokółowanym polskim eksperymencie dowodzącym możliwości poruszenia stołu jedynie przy pomocy położonych na nim dłoni złączonych małymi palcami. Eksperyment ten został przeprowadzony w domu dziekana Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Antoniego Sławikowskiego (1796–1870). Protokół potwierdzający samoistne obroty stołu opublikował Stefan Kuczyński w 87 numerze „Czasu” (1853: 2).

Fierich funkcję dziekana Wydziału Prawa sprawował do 1859 r., a potem jeszcze trzykrotnie – w latach 1866–1867, 1876–1877 oraz 1885–1886. W roku akademickim 1872/1873 pełnił też godność rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1873 r. członka Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności.

 

                                                                                                            Anna Mikołejko

 

Literatura: Edward Fierich, 1896, „Czas”, nr 263, s. 23; Kuczyński S., 1853, List o skaczących stołach, „Czas”, nr 87, s. 2; L., Ś.p. Edward Fierich, „Tygodnik Ilustrowany”, 1896, nr 47, s. [1031]; Nekrologia, 1896,„Ateneum. Pismo naukowe i literackie”, z. 12, s. 610. 

 

Słowa kluczowe: Stefan Kuczyński, Emilian Czyrniański, eksperymenty spirytystyczne